അബുദാബിയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് പബ്ലിക് ബസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചതായി അതോറിറ്റി

The authority has now started more express public bus services in Abu Dhabi

അബുദാബിയിലെ പുതിയ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്‌സ്പ്രസ് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതായി
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആന്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സെന്റർ അറിയിച്ചു.

2022 മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഈ സേവനത്തിനായി യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കണ്ടു, സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള 38 ബസുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 14,500 ട്രിപ്പുകളിലൂടെ 70,000-ത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് .

ജൂൺ 30 മുതൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അബുദാബി സിറ്റി ബനിയാസിലെ ടാക്‌സി സ്റ്റേഷനും അബുദാബി സിറ്റി മുതൽ അൽ മഫ്‌റഖ് വർക്കേഴ്‌സ് സിറ്റി വരെ അബുദാബി സിറ്റിയും തമ്മിൽ പുതിയ റൂട്ടുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അബുദാബിക്കും അൽ മിർഫ സിറ്റിക്കും അൽ ദഫ്ര മേഖലയിലെ സായിദ് സിറ്റിക്കും ഇടയിലും പുതിയ റൂട്ടുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കും. അബുദാബി നഗരത്തിലെ ലൈഫ്‌ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പും അബുദാബി എക്‌സ്‌പ്രസ് സർവീസ് ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐടിസിയും നിരവധി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ സേവന വിപുലീകരണം.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!