ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഫെഡറൽ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ച് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ്

യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫെഡറൽ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ദേശീയ മാധ്യമ ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ്ഷ്യൽ കോർട്ടിലെ മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അതിന്റെ ചുമതലകളും ഉത്തരവുകളും നിറവേറ്റുന്നതിൽ സാമ്പത്തികമായും ഭരണപരമായും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുമെന്നും നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശികമായും അന്തർദ്ദേശീയമായും മാധ്യമ മേഖലയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും യുഎഇയുടെ മാധ്യമ ചുറ്റുപാട് കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ് പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ മാധ്യമ വ്യവസായത്തെ നയിക്കാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മാധ്യമ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!