ദുബായ് മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി RTA

dubai metro fines

ദുബായ് മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ദുബായിലെ റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യാത്രക്കാരുടെ പരാതിക്ക് മറുപടി നൽകി.

സഹയാത്രികൻ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതായി ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പെരുമാറ്റം തടയാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവർ ആർടിഎയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മെട്രോയിൽ ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് അതോറിറ്റി അവർക്ക് മറുപടി നൽകി.

യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാവുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പട്ടികയും ആർടിഎ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ദിർഹത്തിനും 2000 ദിർഹത്തിനും ഇടയിലാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. ഉച്ചത്തിൽ സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് ‘പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെയും പൊതു സൗകര്യങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശല്യമോ അസൗകര്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നു’ എന്ന ലംഘനത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

 • പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഗതാഗത സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിരക്ക് നൽകാതെ ഫെയർ സോൺ ഏരിയകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ പുറത്തുകടക്കുകയോ ചെയ്താൽ 200 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • നോൽ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ 200 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • മറ്റൊരാളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 200 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 200 ദിർഹം പിഴ നൽകണം.
 • അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ നോൽ കാർഡുകൾ വിറ്റാൽ 200 ദിർഹം പിഴ നൽകണം.
 • വ്യാജ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 200 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • പൊതു ഗതാഗതം, പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശല്യമോ അസൗകര്യമോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ 100 ദിർഹം പിഴ നൽകണം.
 • പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിഴയായി ദിർഹം 100 നൽകണം.
 • നിരോധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതിനും 100 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • പാസഞ്ചർ ഷെൽട്ടറുകളിലോ ഉറങ്ങുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ 300 ദിർഹമാണ് പിഴ.
 • പൊതുഗതാഗതത്തിലും പൊതു സൗകര്യങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങളോ സീറ്റുകളോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ 2,000 ദിർഹമാണ് പിഴ.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!