ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് പറക്കാം 310 ദിർഹത്തിന്

You can fly to Kozhikode from Dubai and Sharjah for 310 dirhams

ദുബായ്, ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് 310 ദിർഹത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ. 2023 ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ മാർച്ച് 25 വരെയാണ് ഓഫർ കാലാവധി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!