യുഎഇയിലെ ആദ്യ 3D പ്രിന്റിംഗ് കേന്ദ്രം അബുദാബിയിൽ തുറന്നു

UAE's first 3D printing center opens in Abu Dhabi

യുഎഇയിലെ എല്ലാ 3ഡി പ്രിന്റിംഗും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ തുറന്നതായി ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തവാസുൻ കൗൺസിൽ പ്രാദേശിക കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് എമിറാത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ 3D പ്രിന്റിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് ആയ സിന്ദാൻ ആരംഭിച്ചു. “3D പ്രിന്റിംഗിനായി ആദ്യത്തെ എമിറാത്തി സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്, നവീകരണത്തിനും സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്കും യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ്.

യുഎഇയിലും പുറത്തുമുള്ള അഡിറ്റീവ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ കേന്ദ്രം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ”തവാസുൻ കൗൺസിൽ സിഇഒ ഷെരീഫ് ഹാഷിം അൽ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞു. അഡിറ്റീവ് നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ വിപുലീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും പുറമേ, പ്രധാനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും വികസനവും കേന്ദ്രം നടത്തും.

നൂതന ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ യുഎഇയുടെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് സെന്റർ തുറക്കുന്നതെന്നും നവീകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നതാണെന്നും അൽ ഹാഷ്മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാവിയിലെ വളർച്ചയും രാജ്യത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണി മത്സരക്ഷമതയും ഉറപ്പുനൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!