ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റിന് 50% ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ജെറ്റ് എയർവെയ്സ്

എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു എ ഇ യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 50% ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ജെറ്റ് എയർവെയ്സ്. ഏഴ് ദിവസത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽപന ജനുവരി 24ന് തുടങ്ങി 30ന് അവസാനിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!