ഒരു ദിവസം പോലീസാകണമെന്ന 4 വയസുകാരന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ച് ദുബായ് പോലീസ്

Dubai police have fulfilled a four-year-old boy's wish to become a policeman one day

ഒരു ദിവസം  പോലീസ്‌ ഓഫീസറാകണമെന്ന നാല് വയസുകാരനായ അറബ് ബാലന്റെ ആഗ്രഹം ദുബായ് പോലീസ് സഫലീകരിച്ചു.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് ഒരു പോലീസ് യൂണിഫോം സമ്മാനിക്കുകയും , അവന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദുബായ് പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്വറി പോലീസ് പട്രോളിങ്ങിൽ ഒന്ന് സവാരി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലും രാജ്യത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്കിടയിൽ സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ‘ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്. കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമറിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ ടൂറിസം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായി സഹകരിച്ച് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാപ്പിനസിലെ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ വിഭാഗത്തെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ദുബായ് പോലീസിന്റെ മൻസൂർ, അംന, ആഡംബര പട്രോളിംഗ്, പോലീസ് ഡോഗ് ഷോകൾ, ദുബായ് പോലീസ് മൗണ്ടഡ് ഷോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുട്ടികളെ വിനോദിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ സേനയ്ക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

2020 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ‘ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക’ എന്ന സംരംഭം 34 ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലും രാജ്യത്തിലുമുള്ള 481-ലധികം കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ഉദാരവുമായ മറുപടിയിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!