യുഎഇയിൽ ഇന്ന് നേരിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം

The Met Office has forecast light rain and strong winds in the UAE today

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് നേരിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം (നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി ) അറിയിച്ചു.

രാത്രിയിൽ ചില തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റും ഉണ്ടാകും, അത് വൈകുന്നേരത്തോടെ കടലിന് മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ശക്തവുമായേക്കാം

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!