2021 ൽ 500 മില്യൺ ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന ചെക്ക് കേസുകളും തർക്കങ്ങളും രമ്യമായി പരിഹരിച്ചതായി ഷാർജ പോലീസ്

Sharjah police say check cases and disputes worth 500 million dirhams will be settled amicably by 2021

2021-ൽ ഏകദേശം 500 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ബൗൺസ് ചെക്ക് കേസുകളും സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളും രമ്യമായി പരിഹരിച്ചതായി ഷാർജ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

12,798 കേസുകൾ ഷാർജ പോലീസ് ഇടപെട്ട് രമ്യമായി തീർപ്പാക്കി. 2021-ൽ 27,408 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തു. അതിൽ 8,523 സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കേസുകൾ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഏകദേശം 500 ദശലക്ഷം ദിർഹം അവരുടെ ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിൽ ഈ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചു.

സൗഹാർദ്ദപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ തർക്കക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും അതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

‘അനുരഞ്ജനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം’ (Reconciliation is the best way ) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് റഫർ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ പണം സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!