യുഎഇയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം.

Chance of rain in some parts of the UAE today

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
കിഴക്കോട്ട് സംവഹന മേഘങ്ങൾ ഉച്ചയോടെ ചില ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കിഴക്കോട്ട് ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മേഘങ്ങളോടൊപ്പം പൊടികാറ്റ് വീശാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!