യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ തരംതിരിക്കൽ സംവിധാനം ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

The new classification system for private sector companies in the UAE is effective from today

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്കായി ഒരു പുതിയ തരംതിരിക്കൽ സംവിധാനം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ജൂൺ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (MOHRE) അറിയിച്ചു.

യുഎഇയുടെ പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുന്ന നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുകയും വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആദ്യ റേറ്റിംഗ് ലഭിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഫീസിൽ 93 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും. യുഎഇയിലെ എല്ലാ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്ന എന്നാൽ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കമ്പനികൾ കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ പെടും. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും തൊഴിൽ നിയമം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളെ മൂന്നാം വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുകയും കിഴിവ് ലഭിക്കുകയുമില്ല.

യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് കാറ്റഗറി 1,2 കമ്പനികൾ മുൻഗണന നൽകും.
കമ്പനികൾ വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിലാളികളെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും, പുതിയ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയുടെ സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിക്ഷേപകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും യുഎഇയിലെ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് MOHRE യുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി സയീദ് അൽ ഖൂറി പറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!