ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങൾ, പരിക്കുകൾ, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി യുഎഇ

UAE has released new laws on workplace accidents, injuries and compensation

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ അപകടങ്ങളും പരിക്കുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും തൊഴിലുടമകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വിശദമാക്കുന്ന പുതിയ തീരുമാനം യുഎഇയുടെ മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoHRE) ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കി.

50 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്തെ അപകടങ്ങളും രോഗങ്ങളും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പ്രമേയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സംഘടനകൾ സവിശേഷമായ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

ജോലിസ്ഥലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ രൂപരേഖയാണ് തീരുമാനം. ഈ സംവിധാനം ജോലി സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും പരിക്കുകളുടെയും ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രതിരോധ നടപടികളും പുനരധിവാസ പരിപാടികളും. തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ടാകണം.

പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളിക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ അസുഖമോ പരിക്കോ ഉണ്ടായാൽ ചികിത്സിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഒരു തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. തൊഴിലാളിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തൊഴിൽ പരിക്കിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത്. പരമാവധി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വൈകല്യത്തിന്റെ ശതമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം തൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും.

ജോലിയുടെ പരിക്കോ അസുഖമോ തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തി തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

ഒരു തൊഴിൽപരമായ അസുഖത്തിന്റെയോ പരിക്കിന്റെയോ ഫലമായി ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഭാഗിക വൈകല്യം ഉണ്ടായാൽ, 2022-ലെ കാബിനറ്റ് പ്രമേയം നമ്പർ 33-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശതമാനം അനുസരിച്ച്, സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈകല്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും, സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യമുണ്ടായാൽ തൊഴിലാളിക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക മരണം സംഭവിച്ചാൽ നൽകേണ്ട തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, തൊഴിലാളിയുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 1,000 ദിർഹവും ഭാഗിക വൈകല്യ ശതമാനം 25 ശതമാനവുമാണെങ്കിൽ, നഷ്ടപരിഹാരം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും: ഭാഗിക വൈകല്യത്തിന്റെ 25 ശതമാനം 24 മാസത്തെ അടിസ്ഥാന വേതനത്താൽ ഗുണിച്ചാൽ 6,000 ദിർഹം ലഭിക്കും.

പരിക്കേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായ തൊഴിലാളിക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തൊഴിലുടമ തൊഴിൽ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ കരാർ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.കൂടാതെ, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന് അനുസൃതമായി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും.

(600) 590-000 എന്ന നമ്പറിൽ കോൾ സെന്റർ വിളിച്ചോ ബിസിനസുകാരുടെ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയോ ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽപരമായ അസുഖമോ അപകടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!