റമദാൻ 2023 : യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Ramadan 2023 - Working hours for government institutions announced in UAE.

ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് (FAHR) റമദാനിൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും ഫെഡറൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തന സമയം വിവരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി.

സർക്കുലർ അനുസരിച്ച്, മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും ഫെഡറൽ അധികാരികളുടെയും ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തി സമയം തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ 9:00 മുതൽ 2:30 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ച 9:00 മുതൽ 12:00 വരെയും ആയിരിക്കും.

മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും ഫെഡറൽ അധികാരികൾക്കും റമദാനിൽ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് വർക്ക് ഷെഡ്യൂളുകൾ നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയും

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!