യുഎഇയിൽ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 500,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

UAE warns of fines of up to AED 500,000 and jail time for those who mislead the public

പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച് താമസക്കാരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ പിന്തുടരേണ്ട ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതോറിറ്റി ട്വിറ്ററിൽ പുറത്തുവിട്ടു. 2021-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമ നമ്പർ 34-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 അനുസരിച്ച്, തെറ്റായ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന് 20,000 ദിർഹം മുതൽ 500,000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കാം. കുറ്റവാളിക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!