യുഎഇയിൽ സർക്കാരിന്റെ വ്യാജ e രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ 750,000 ദിർഹം വരെ പിഴയും തടവും

Forgery of government e-documents in the UAE carries a fine of up to 750,000 dirhams and imprisonment

യുഎഇയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കിംവദന്തികളും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള 2021 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമ നമ്പർ 34-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 അനുസരിച്ച്, “ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പൊതു അധികാരികളുടെയോ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവരെ” താൽക്കാലികമായി ശിക്ഷിക്കും. തടവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ 150,000 ദിർഹത്തിനും 750,000 ദിർഹത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിഴയും ചുമത്തും.

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാൽ, ശിക്ഷ തടവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ 100,000 ദിർഹത്തിനും 300,000 ദിർഹത്തിനും ഇടയിലുള്ള പിഴയും ചുമത്തും.

അതിലുപരി, “ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രമാണം ഉപയോഗിച്ചാൽ വ്യാജവൽക്കരണ കുറ്റത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!