റഷ്യയിലേക്കുള്ള ചില വിമാനങ്ങൾ മാർച്ച് 8 വരെ റദ്ദാക്കിയതായി ഫ്ലൈ ദുബായ്

Fly Dubai says some flights to Russia have been canceled until March 8

മാർച്ച് 8 വരെ റഷ്യയിലെ ക്രാസ്‌നോഡറിലേക്കും റോസ്‌തോവ്-ഓൺ-ഡോണിലേക്കും ഉള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതായി ഫ്ലൈ ദുബായ് അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ദുബായിൽ നിന്ന് മോസ്കോ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് എട്ട് റഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!