പൂർണ്ണമായും വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച യു.എ.ഇ യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പി.സി.ആർ ആവശ്യമില്ല

Possibility to increase rates: The High Court has quashed the government order reducing the Kovid RT PCR examination fee to Rs 500.

 

പൂർണ്ണമായും വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച് യു.എ.ഇ യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പി.സി.ആർ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം.

മാർച്ച് 31 ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച്, യുഎഇ ഉൾപ്പെടുന്ന അംഗീകൃത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും പൂർത്തിയാക്കിയവരെ യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രീ-ഡിപാർച്ചർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യാത്രക്കാർ പൂർണ്ണമായും വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എയർ സുവിധ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!