ഷാർജ ബുതീന ലുലു തുറന്നു

Sharjah Butina Lulu opened

ഷാർജയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ബുതീന ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 27 ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ 232-ാമത്തെ ഔട് ലെറ്റും ഷാർജയിലെ 18-ാമത്തെ ഔട് ലെറ്റുമാണ് ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നര ലക്ഷം സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ബുതീനയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!