ഷാർജയിൽ 3 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ പാർക്കിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Free parking announced for 3 days in Sharjah

ഇന്ന് മെയ് 14 മുതൽ മെയ് 16 വരെ നഗരത്തിലെ പൊതു പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. മെയ് 17 മുതൽ നഗരത്തിലുടനീളം പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം പുനരാരംഭിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ചയും ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, ആഴ്ചയിലുടനീളം ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് സോണുകളെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് അടയാളങ്ങൾക്ക് താഴെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നീല ഗൈഡിംഗ് പാനലുകൾ വഴി ഏഴ് ദിവസത്തെ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിംഗ് സോണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!