യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നു : പലയിടങ്ങളിലും ദൃശ്യപരത 100 മീറ്ററിൽ താഴെയായി

Dust storm in UAE

യുഎഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചു, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ദൃശ്യപരത 100 മീറ്ററിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു. യുഎഇയുടെ നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (NCM) ഇന്ന് പൊടിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു, പലയിടങ്ങളിലും പൊടിക്കാറ്റിന് വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയാണുള്ളത്.

ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്‌ച രാവിലെ അൽ ഹംറയിലും (അൽ ദഫ്‌റ), ഉമ്മുൽ ഷെയ്ഫ് ദ്വീപിലും 00 മീറ്ററിൽ താഴെയായി ദൂരക്കാഴ്‌ച കുറഞ്ഞു. ഡാൽമ ദ്വീപിൽ ദൃശ്യപരത 500 മീറ്ററിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!