ഷാർജയിൽ അശ്ലീലമായ പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാജ് പാർലറുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തും.

Massage parlors in Sharjah will be fined for using obscene advertisements.

ഷാർജയിൽ അശ്ലീലമായ പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാജ് പാർലറുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തും.

“സമൂഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യത” സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി “അശ്ലീലമായ പരസ്യങ്ങൾ” ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാജ് പാർലറുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നടപടികൾക്ക് ഷാർജ എമിറേറ്റിന്റെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി.

ഷാർജ പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ച ഈ നടപടികൾ യാചകർ, ഒളിച്ചോടിയ തൊഴിലാളികൾ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരെ നേരിടാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ചികിത്സയും വീണ്ടെടുക്കൽ പരിപാടികളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവർക്കായി ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതും ഈ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!