പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ്

The President of the UAE has issued an order to rename the Ministry of Presidential Affairs as the Presidential Court

അബുദാബി: പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻറ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും റോളുകളും അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ‘പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ്’ എന്ന പദത്തിന് പകരം ഇനി ‘പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി’ എന്നതായിരിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!