അറ്റകുറ്റപ്പണി : ഷാർജയിലെ പ്രധാന റോഡ് ഇന്ന് ജൂലൈ 21 മുതൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു

Maintenance- Sharjah's main road will be closed for three weeks starting today, July 21

ഷാർജയിലെ പ്രധാന റോഡ് ഇന്ന് ജൂലൈ 21 മുതൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു.

ഷാർജയിലെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി സ്ട്രീറ്റിൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ കരീം അൽ ബക്രി സ്ക്വയർ മുതൽ റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാദിം സ്ക്വയർ വരെയുള്ള റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ജൂലൈ 21 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് ഷാർജ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ റോഡുകളുടെ വികസനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ കരീം അൽ ബക്രി സ്ക്വയർ മുതൽ റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാദിം സ്ക്വയർ വരെയുള്ള ദിശയിൽ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി സ്ട്രീറ്റ് അടച്ചിടുമെന്ന് അതോറിറ്റി കുറിക്കുന്നു. SRTA ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഇതര റൂട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

road closed

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!