യുഎഇയിലെ വർക്ക് പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷമായി നീട്ടാൻ അനുമതിയായി

The duration of the work permit in the UAE has been allowed to be extended from two to three years

യുഎഇയുടെ പാർലമെന്ററി ബോഡിയായ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (FNC) വർക്ക് പെർമിറ്റുകളുടെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നായി നീട്ടാൻ അനുമതി നൽകി. വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് എഫ്എൻസി കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച മറ്റൊരു ശുപാർശ, പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിനുശേഷം തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലുടമയുമായി കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കണം എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തൊഴിലുടമ സമ്മതിച്ചാൽ ഈ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. നിലവില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് യുഎഇയില്‍ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!