ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ യുഎ ഇ ഭരണാധികാരികളുടെ ആശംസാ പ്രവാഹം

ഇന്ത്യ എഴുപതാമത്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് യുഎഇപ്രസിഡന്റ്, പ്രധാന മന്ത്രി, കിരീടാവകാശി തുടങ്ങിയവർ ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു. രാഷ്‌ട്രപതി, പ്രധാന മന്ത്രി എന്നിവർക്കാണ് ആശംസകൾ നൽകിയത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!